Obracarki

OBR

Urządzenia typu OBR służą do oczyszczania wnętrza opakowań szklanych z zanieczyszczeń stałych w postaci pyłu, kawałków szkła, kurzu itp.

Obracarki 1

Urządzenie pobiera wyroby z transportera poprzez przenośnik łukowy i podaje do układu obracającego w stałych odstępach ustawianych na rozdzielaczu separacyjnym typu SP z płynną regulacją prędkości.
Układ obracający obraca wyroby i przeprowadza je nad zespołem dysz nadmuchowych, gdzie realizowany jest proces oczyszczania.
Dysze nadmuchowe zasilane są przefiltrowanym sprężonym powietrzem z wentylatora.

 

Obracarki 2Obracarki 3

 

Copyright Danrex Service s.c. 2008