Stoły buforowe

Stoły buforowe służą do krótkotrwałego gromadzenia wyprodukowanych wyrobów szklanych w momencie zatrzymania maszyn kontrolnych, linii transportowych, paletyzatorów itp. Pozwala to na szybkie usunięcie awarii bez strat w produkcji.

Stol buforowy 1Stol buforowy 2

 

Copyright Danrex Service s.c. 2008