Neutralizatory
(do urządzeń typu UW)

Urządzenia typu NE do neutralizowania pozostałości po-procesowych.

Urządzenie typu NE służy do neutralizowania pozostałości poprocesowych powstałych w wyniku uszlachetniania wyrobów szklanych urządzeniem typu UW.
Neutralizacja ma na celu zredukowanie szkodliwych związków fluoru powstałych podczas procesu uszlachetniania urządzeniem typu UW, oraz pozwala na eksploatację zestawu urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami.

Neutralizator1Neutralizator2

 

Copyright Danrex Service s.c. 2008