Wentylatory

Wentylatory typu WN

Zespół wentylatorów nadmuchowych WN służy do zabezpieczenia przed dostawaniem się do wnętrza wyrobów środka uszlachetniającego uszlachetniacza typu UD poprzez stworzenie poduszki powietrznej nad szyjkami wyrobów.

WN zbudowany jest z zespolonych kanałów nadmuchowych zasilanych z wentylatorów promieniowych umieszczonych na wlotach kanałów na zewnątrz odprężarki. Do ustawienia kanałów nadmuchowych na żądaną wysokość nad wyrobami służą siłowniki hydrauliczne przymocowane do ramy nośnej i wózków rolkowych.

Zespół nadmuchowy WN może być wykonany jako osobne urządzenie lub w wersji zespolonej z urządzeniem UD.

Zarówno opcje programowe urządzeń jak i wyposażenie mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

WN1WN2 


Wentylatory typu WKS (końcowego studzenia produktów)

Zespół wentylatorów nadmuchowych typu WKS (końcowego studzenia produktów szklanych) służy do obniżania temperatury produkowanych wyrobów bezpośrednio przed wejściem na linie transportowe.

WKS1WKS2

 

Copyright Danrex Service s.c. 2008