Orientatory

Orientator

Urządzenie przeznaczone jest do ustawiania wyrobów szklanych niesymetrycznych w tej samej pozycji.

Orientator

 

Copyright Danrex Service s.c. 2008